Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

2046

Arene kiittää työryhmäesitystä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi. Esitys on ansiokas taiteen toimintakenttää läpileikkaava kooste. Esityksessä esiin nousseet teemat ovat kentän laajuudesta johtuen osittain varsin ylätasolla. Strategista tavoitetta ja toimenpiteitä olisi voinut jäsentää lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä.

Esityksessä sivuttiin kansainvälistä näkökulmaa, mutta sitä olisi voinut käsitellä laajemminkin huomioiden kansainvälisen tason osaamiseen ja kansainväliseen taiteelliseen toimintaan liittyviä teemoja.

Arenen lausunto (pdf) >>