Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Arene kannattaa esityksen mukaisesi merikapteenien englanninkielisten tutkintonimikkeiden ja teatteri-ilmaisun ruotsinkielisten tutkintonimikkeiden muuttamista seuraavasti:

  • merikapteenin (AMK) uudeksi englanninkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin Bachelor of Maritime Management ja
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, merikapteeni (ylempi AMK) englanninkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin Master of Maritime Management.
  • teatteri-ilmaisun ohjaajan (AMK) uudeksi ruotsinkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin scenkonstpedagog (YH) ja
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, teatteri-ilmaisun ohjaaja (ylempi AMK) ruotsinkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin scenkonstpedagog (högre YH).

Muutoksen myötä tutkinnot tulevat paremmin ymmärretyiksi kansainvälisissä yhteyksissä.

Arene kannattaa esitystä siitä, että opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1 päivää elokuuta 2017 vanhan tutkintonimikkeen mukaisessa koulutusohjelmassa, voisivat halutessaan saada asetuksen mukaisen uuden tutkintonimikkeen todistukseensa valmistuessaan.

Nimikkeen käyttö edellyttää, että opiskelija suorittaisi opintonsa 1 päivä elokuuta 2017 käyttöönotetun opetussuunnitelman mukaisesti.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>