Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2019 – 2022

Arene oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana julkisen talouden suunnitelmasta 3.5.2018. Arenen mukaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että ammattikorkeakoulujen rahoitus palaa kasvu-uralle ja koulutuksen rahoituksen indeksijäädytykset loppuvat.

Tutkimusrahoituksen lisääminen edellyttää julkista rahoitusta ja kannusteita, joilla nyt aliedustettujen toimijoiden osuus TKI-työssä voi lisääntyä. Suomi tarvitsee rahoitusinstrumentteja soveltavaan tutkimukseen.

Arenen lausunto (pdf)