Lausunto Horisontti Eurooppa puiteohjelmasta 2021-2027

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry korostaa yhteisen eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen merkitystä laajoihin globaaleihin haasteisiin vastaamisessa sekä uusien innovaatioiden syntymisessä. Puiteohjelmalla on mahdollista tukea kasvua ja työllisyyttä sekä tuottaa lisäarvoa koko Euroopalle. Myös suomalainen yhteiskunta eri toimijoineen hyötyy eurooppalaisesta rahoituksesta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää tärkeänä, että

  • ammattikorkeakoulut nähdään puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa;
  • puiteohjelman ja sen osien sekä hankehakemusten arvioinnissa painotetaan nykyistä enemmän vaikuttavuutta; ja
  • puiteohjelman osallistumissääntöjä muutetaan siten, että yksittäisen toimijaorganisaation ohella kokonainen kansallinen, alueellinen tai paikallinen innovaatioekosysteemi voisi edustaa konsortiossa mukana olevaa maata.

Arenen lausunto >>