Lukiokoulutuksen mahdollistettava kelpoisuus korkeakouluopintoihin

2102

Arene esittää, että uudessa lukiolaissa säädetyn lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyövelvoitteen pitää näkyä valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta.

Arene pitää tärkeänä, että lukiokoulutus antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja korkeatasoisen osaamisen, joka mahdollistaa menestymisen korkeakouluopinnoissa ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämä edellyttää valmistuvalta opiskelijalta monipuolisia taitoja, tietoja ja valmiuksia, joita on kuvattu luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksesta.

Arenen lausunto >>