Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä – raportti

4399

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2020 Arenen rehtorikokouksessa. Tammi-helmikuussa 2021 toteutettiin ammattikorkeakoulujen henkilöstölle kysely kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Tässä raportissa esitellään kyselyn tuloksia. Kyselyn ja raportin laadinnasta on vastannut Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstö-työryhmä.

Suomeksi

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä – Tuloksia ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman henkilöstökyselystä >>

På Svenska

Yrkeshögskolornas personal för främjande av hållbar utveckling och ansvarsfullhet – Resultat från personalenkät för programmet för hållbar utveckling och ansvarsfullhet >>

In English

Staff of universities of applied sciences promoting sustainable development and responsibility – Results from the personnel survey of the Programme for the sustainable development and responsibility of universities of applied sciences >>