Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositukset 2021

10903

Vuosittain laadittava ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus on kevään 2021 osalta valmis ja toimitettu ammattikorkeakouluille 27.5.2020.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene ry) koordinoimana laaditaan vuosittain valtakunnalliset valintaperustesuositukset, joiden pohjalta ammattikorkeakoulut päättävät omien koulutuksiensa valintaperusteista.

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositukset 2021 >>

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositukset 2020 >>

Ammattikorkeakoululujen valintaperustesuositukset 2019 >>

Recommendation for admissions criteria for universities of applied sciences spring 2019 >>

Rekommendation om yrkeshögskolornas antagningsgrunder våren 2019 >>

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2018 >>