Arenen strategia

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta – ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa korkeakoululaitosta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016–2020. Arene palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle työelämä- lähtöiselle korkeakoulutukselle ja TKI- toiminnalle.

Arenen strategia 2016-2020 – Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta (pdf)