Erikoistumiskoulutukset

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset – Käsikirja koulutusten kehittäjille

Tämän käsikirjan tarkoitus on tukea ja tarjota konkreettisia toimintamalleja erikoistumiskoulutusten kehittämiseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Käsikirja rakentuu erikoistumiskoulutuksen kehittämisen eri vaiheiden kuvauksista, toimintamalleista sekä esimerkeistä ja hyvistä käytänteistä. Käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti erikoistumiskoulutusten kehittämisessä mukana oleville korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän edustajille.

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset – käsikirja koulutusten kehittäjille

Sopimusmallit ohjeineen ja liitteineen löytyvät alla olevien linkkien takaa:

Opetushallitus ylläpitää erikoistumiskoulutusten julkista luetteloa. Päivitystä varten korkeakoulujen tulee toimittaa koulutuksia koskevat tiedot osoitteeseen erikoistumiskoulutukset @ oph.fi (lomake).