RAKE-selvitys

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta

RAKE-selvitystyön tavoitteena on ammattikorkeakoulujen vahvuuksien tunnistamisen kautta tehdä analyysia ja tuoda esiin olemassa olevia hyviä käytänteitä. Korkeakoulutus on tärkeä osa yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion osaamisinfrastruktuuria, jonka uudistamisessa on katsottava riittävän pitkälle. Millainen korkeakoulukokonaisuus Suomessa on kansainvälisesti houkutteleva ja tunnistettu? Miten luodaan ja ennakoidaan uutta, samalla kun otamme huomioon työelämän muuttuvat osaamistarpeet?