YAMK-RAKE-selvitys

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa

Tämä raportti perustuu Arene ry:n keväällä 2016 toteuttamaan ammattikorkeakoulujen ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK-tutkintoja) koskevaan rakenteelliseen selvitykseen. Selvityksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kehittää YAMK-tutkintojen profiilia työelämälähtöisinä ylempinä korkeakoulututkintoina. Selvitys on jatkoa helmikuussa 2016 julkaistulle Arenen rakenteellisen kehittämisen raportille Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta.

Raportti kokoaa yhteen olemassa olevien YAMK-tutkintojen vahvuudet ja ominaispiirteet käytännönläheisenä maisteritason tutkintona sekä kuvaa YAMK-koulutusten linkittymisen ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin sekä yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Raportissa tuodaan esiin myös strategisia kehittämissuosituksia ammattikorkeakoulujen YAMK- koulutusten kehittämiseksi.