Ulkomaalaiset opiskelijat Suomen korkeakouluissa 2000-luvulla -raportti

4598

Korkeakoulujen ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi 2000-luvun aikana. Perustan ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvulle ovat antaneet kansallisesti asetetut määrälliset tavoitteet opiskelijamäärän kasvattamiseksi. Korkeakoulut ovat onnistuneet saavuttamaan asetetut tavoitteet lähes kokonaisuudessaan.

Vuonna 2017 käyttöönotetut lukuvuosimaksut vähensivät EU-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrää. Opiskelijamäärien lasku oli odotettu, mutta tilastojen perusteella opinnot aloittaneiden määrä on jo palaamassa käyttöönottoa edeltävälle tasolle. Erityisesti ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet kasvattamaan lukuvuosimaksuvelvollisien opiskelijoiden määrää nopeasti vuoden 2017 laskun jälkeen.

Suomi on ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden suhteellisen määrän osalta OECD-maiden keskitasoa. Kansainvälisten vertailujen osalta on hyvä huomioida, että korkeimmat ulkomaalaisten opiskelijoiden määrät ovat englanninkielisissä maissa sekä maissa, joilla on yhteinen kieli suurempien naapurivaltioiden kanssa.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä:

Ulkomaalaiset opiskelijat suomen korkeakouluissa 2000-luvulla -raportti (pdf) >>