11.-12.11. AMK-johdon seminaari
11.11. Arenen hallitus
12.11. Arenen syyskokous