Valtioneuvoston selonteko: ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”

Arenen mukaan selonteko tekoälystä ja tietopolitiikasta on tarpeellinen ja siinä on nostettu esiin useita niiden kehittämisen kannalta keskeisiä asioita.

Tieto tulee nähdä yhä selkeämmin resurssina, ja yhteisen tiedon käsittelyyn tulisi olla rahan käsittelyä vastaavat standardit normitukset. Tulevaisuudessa tiedon yhteentoimivuus korostuu yhä enemmän.

Arenen lausunto (pdf) >>