AMK rahoitusmallin vaikutukset selvitettävä

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö teettäisi selvityksen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin vaikutuksista.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi alkuvuodesta selvittänyt yliopistouudistuksen ja rahoitusmallin vaikutuksista. Arene toivoo vastaavaa rahoitukseen keskittyvää selvitystä myös ammattikorkeakoulujen osalta.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävät ja toiminta poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten yliopistojen vaikutuksista ei voi vetää johtopäätöksiä ammattikorkeakouluihin.

AMK-lain uudistuksen arvioinnin raporttiluonnokset viittaavat siihen, että AMK-uudistuksessa rahoitusmallilla on voinut olla itse lakia suurempi vaikutus ammattikorkeakoulujen toimintaan. Kyseinen arviointi ei kuitenkaan riitä erittelemään esimerkiksi rahoitusuudistuksen ja rahoituksen vähenemisen vaikutuksia.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiselle on erittäin laajat vaikutukset korkeakoulutukseen, sillä puolet ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista on ammattikorkeakouluissa.

Ammattikorkeakouluja koskeva selvitys toisi arvokasta tietoa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseen ja tukisi siten korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tiekartan valmistelua.