Digipedagogiikka puhuttaa uusimmassa UAS Journal -verkkolehdessä

Ammattikorkeakoulujen yhteisen UAS Journal -verkkolehden uusin numero 3/2018 on ilmestynyt aiheena digipedagogiikka. Lehti on luettavissa osoitteessa https://uasjournal.fi

Artikkeleissa pohditaan varsin konkreettisin esimerkein digitalisaatiokehityksen vaikutuksia oppimiseen ja opetukseen ammattikorkeakouluissa. Kirjoitukset käsittelevät opiskelijan digikyvykkyyttä, opettajien digipedagogista osaamista, pedagogisia toimintatapoja, ammattikorkeakoulujen profiloitumista sekä oppimisympäristöjä ja digityökaluja.

Numeron toimitti eAMK-hankkeen johtoryhmä (Hannu Ikonen, JAMK; Eerikki Vainio, Arene; Sirpa Laitinen-Väänänen, JAMK; Helmi Yli-Knuuttila, JAMK; Minna Scheinin, Turun AMK; Jaana Kullaslahti, HAMK; Marja Kopeli, Savonia AMK & Paula Tyrväinen JAMK) ja pääkirjoituksen laati rehtori Turo Kilpeläinen, LAMK.