Humanistisen ammattikorkeakoulun uudeksi rehtori/toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.8.2018 alkaen Jukka Määttä.

Määttä siirtyy tehtävään Humakin koulutusjohtajan tehtävistä. Sitä ennen hän on toiminut Humakissa mm. kehittämisjohtajana ja -päällikkönä. Aikaisemmin hän on työskennellyt Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksella ja Opetushallituksessa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden tohtori.

Hallituksen puheenjohtaja, Ari-Pekka Lundén toteaa, että viime vuosina ammattikorkeakouluja ravistelleet muutokset ovat näkyneet myös Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja nyt on aika keskittyä viemään tarvittavat toimet onnistuneesti läpi.

Hallitus oli yksimielisesti Määtän kannalla. Hänellä katsottiin olevan selkeä näkemys erityisesti Humakin tämänhetkisestä tilanteesta ja sen kehittämisestä. Samalla hallitus linjasi tarpeet, joilla jatkossa täydennetään johtoryhmän osaamista koulutusjohtajana toimineen Määtän siirtyessä toimitusjohtajaksi. Näin halutaan turvata jatkuvuus, henkilökunnan jaksaminen ja mahdollisuudet tehtävien onnistuneeseen hoitamiseen.

Tehtävään valittu Jukka Määttä lähtee luottavaisin mielin uuteen tehtävään.

Humakilla on kaikki tarvittavat edellytykset onnistua tulevien vuosien haasteissa. Tarvitsemme vakautta, mutta myös ennakkoluulotonta otetta uusien haasteiden kohtaamisessa ja uuden luomisessa. Meidän vahvuutemme on osaavassa henkilöstössä, jonka tunnen hyvin ja jonka tekemiseen luotan, Jukka Määttä toteaa.

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka toimii Helsingissä, Kauniaisissa, Nurmijärvellä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa työskentelee järjestö- ja nuorisotyön, työelämän kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan alan yrittäjyyden ja tulkkausalan asiantuntijoita. Humakissa työskentelee noin 120 asiantuntijaa, 1500 tutkinto-opiskelijaa ja noin 500 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa.