Korkeakoulujen mahdollisuutta rahan keräämiseen pääomittamista varten ei saa poistaa, esittää Arene sisäministeriölle antamassaan lausunnossa rahankeräyslain uudistamisesta. Asiaa valmistellut työryhmä on esittänyt, että varoja ei voisi enää kerätä pääomittamiseksi.

Nykyisen yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla ja Kansallisgallerialla on oikeus kerätä rahaa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen suoraan ja pääomituksen kautta, muistuttaa Arenen toiminnanjohtaja Riitta Rissanen.

Ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä pääomittamiseen vuosina 2017–2019. Valtio on sitoutunut pääomittamaan ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018.

Rissasen mukaan pääomitus mahdollistaa varojen käytön joustavasti ja pitkäjänteisesti strategisesti keskeisiin kohteisiin yhteiskuntaa ja aluetta hyödyttävällä tavalla.

Arenen mielestä luonnos rahankeräyslain muuttamiseksi on ristiriidassa korkeakoulupolitiikan kanssa, joka on kannustanut korkeakouluja hankkimaan omaa pääomaa.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Vision 2030 lähtökohtana on muun muassa parantaa korkeakoulujen itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia ennakoida sekä reagoida toimintaympäristön muutoksiin, esimerkiksi monipuolistamalla ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaa.

Lisää aiheesta

Arenen lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi (pdf)