Rehtori Mervi Vidgrén Arenen puheenjohtajaksi – hallitukseen valittiin Kilpeläinen, Koski, Ristimäki ja Taatila

5087

Rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulusta on valittu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2020-21. Hän on toiminut Savonian rehtorina vuodesta 2013.

Arenen puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén

Arenen toiminnan painopisteitä vuonna 2020 ovat kestävyys ja vastuullisuus, ammattikorkeakoulujen vetovoima ja digitalisaation edistäminen.

Korkeakoulutuksen ympäristö muuttuu koko ajan, joten Arenelta edellytetään uudenlaista aloitteellisuutta, Mervi Vidgrén linjaa.

Etujärjestönä Arene haluaa olla aloitteellinen toimija ammattikorkeakoulutusta, innovaatiotoimintaa ja jatkuvaa oppimista koskevissa valmisteluissa. 

-Ammattikorkeakoulujen on kyettävä tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnan ja työelämän ongelmiin, joista keskeisin on osaajapula, Vidgrén toteaa.

Mervi Vidgrén on aiemmin toiminut Arenen hallituksen jäsenenä vuosina 2014-2017.

Arenen hallituksen jäseniksi valittiin rehtorit:

Turo Kilpeläinen LAB-ammattikorkeakoulusta

Jouni Koski Laurea-ammattikorkeakoulusta

Kari Ristimäki Centria-ammattikorkeakoulusta ja

Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulusta.

Hallituksen jäsenenä jatkaa Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén.

Arenen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä puheenjohtajat Arenen valiokunnille, joiden teemoina ovat koulutus, kansainvälisyys, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä digitalisaatio.

Ammattikorkeakulujen rehtorineuvosto Arene on ammattikorkeakoulujen yhteistyö- ja etujärjestö. Arenen jäsenenä ovat kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut ja niiden rehtorit. Arenen jäsenkorkeakouluissa on 145 000 opiskelijaa.