Jamk: Agrologi Gilbert Ludwig kehittää älymaataloutta

659

Lisätietoja
Tutustu Jyväskylän ammattikorkeakoulun YAMK-tarjontaan >>