Opinnäytetöiden eettiset suositukset

129298

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Näihin materiaaleihin on kuvattu ammattikorkeakouluille suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta opinnäytetyöprosessista. Suositukset perustuvat lainsäädäntöön sekä tiedeyhteisön kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuseettisiin periaatteisiin, linjauksiin ja suosituksiin. Suositukset on muotoiltu opiskelijan ja ohjaajan muistilistoiksi ja niitä avaavaksi tekstiksi. Muistilistojen lisäksi on esitetty suosituksia myös ammattikorkeakoululle organisaationa.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset on päivitetty 9.1.2020.  

Suomeksi 

English

På svenska